Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Oproep OverHoop - Samen voorbij trauma. Van preventie tot herstel

  2023/06/21

  Oproep Van de Koning Boudewijnstichting voor organisaties die willen bijdragen aan de ontwikkeling van een ondersteunend aanbod voor de eerste lijn

  De oproep richt zich tot organisaties die willen bijdragen aan praktijkmodellen die de eerste lijn versterken in de aanpak en preventie van ontwikkelingstrauma. Sleutel mee aan een samenwerkingsmodel, een zorgpad, een methodiek … en draag zo bij aan een samenleving die kinderen helpt op te groeien in balans met zichzelf en hun omgeving.

  Kinderen worden groot met vallen en opstaan. Maar wat als opstaan plots moeilijker gaat door een ingrijpende stressvolle gebeurtenis? Bijvoorbeeld omwille van een ouder met een verslavingsproblematiek, emotionele of fysieke verwaarlozing, een echtscheiding of een ouder die overlijdt?

  Onderzoek leert dat 12% van de kinderen vier of meer negatieve ervaringen meemaakt. De opeenstapeling van ingrijpende gebeurtenissen kan leiden tot ernstige verstoring van het stresssysteem van kinderen. Zonder preventie of tijdige hulp van buitenaf, worden vertrouwensrelaties dan een mogelijke bron van angst, stress en onveiligheid en komt de goede ontwikkeling van kinderen in het gedrang. Ontwikkelingstrauma hypothekeert de levenskwaliteit en de gezondheid, ook op latere leeftijd, en kan worden doorgegeven van generatie op generatie. 

  OverHoop is een project van de Koning Boudewijnstichting dat in opdracht van de Vlaamse Overheid en met de hulp van professionele en informele actoren in Vlaanderen en Brussel bouwt aan meer preventie en een versterkte aanpak van ontwikkelingstrauma en de ingrijpende gebeurtenissen die daaraan voorafgaan.

  OverHoop wil eerstelijnsactoren houvast bieden om zelf via gerichte samenwerking en met werkzame methodes en interventies aan de slag te gaan rond ontwikkelingstrauma en dit van preventie tot herstel. Want waar negatieve ervaringen diepe sporen nalaten, doen positieve dat evenzeer. De eerste lijn kan daarin samen met andere partners een belangrijke rol spelen maar heeft nood aan werkzame en aangepaste tools en methoden.

  Meer info of een dossier indienen? 

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo