Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Stafmedewerker - 0.8 VTE referentiepersoon kwaliteit

  Naar aanleiding van de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen & jongeren’ vormde zich in Limburg op 1 juli 2015  Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren. Ligant bestaat uit alle partners die werken met kinderen & jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Samen zetten we in om de programma’s van deze Gids vorm te geven in Limburg. De missie en visie wordt door alle partners van het netwerk Ligant nagestreefd. Deze vacature kadert binnen de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur binnen het netwerk.

  Vanuit de werkgroep zorgcontinuïteit -op nationaal niveau- werd de zorgcontinuïteitsreflex ontwikkelt, een conceptueel model en een tool waarmee zorgcontinuïteit in de praktijk kan worden getoetst. De continuïteitsreflex zal gebruikt worden om het zorgaanbod binnen het werkingsgebied van de netwerken te toetsen op verschillende vormen van continuïteit, en om te reflecteren en uit te wisselen binnen en tussen netwerken. Tegelijkertijd zal het instrument verder worden geoptimaliseerd en wetenschappelijk gevalideerd in het kader van permanente kwaliteitstoetsing en -verbetering. De ambitie bestaat erin om het gebruik van de continuïteitsreflex als gebruiksvriendelijke en pragmatische tool in te passen in elk behandeltraject van personen met psychische problemen.

  Bijkomende informatie over de programma’s van Ligant vindt u op www.ligant.be.

  Jouw uitdaging

  • Begeleiden en coachen van netwerkpartners bij het inventariseren van breuklijnen en discontinuïteiten in een zorgtraject gedurende de levensloop van cliënten. Waar precies ervaren cliënten een gebrek aan continuïteit in de hulpverlening?
  • Nagaan waar en hoe zorgcontinuïteit wordt verhinderd met focus op cliënten zelf, familiaal netwerk, zorg- en hulpverleningsprofessionals (microniveau): waar blokkeert zorgcontinuïteit, wanneer loopt het goed?
  • Identificeren van succesfactoren en knelpunten.
  • Begeleiden en coachen van partners in het toetsen van zorgcontinuïteit d.m.v. de implementatie van de continuïteitsreflex.
  • Datamanagement op partner- en op netwerkniveau inzake continuïteit en kwaliteit.
  • Verbeteracties uitwerken op basis van de resultaten van data-analyse.
  • Optimaliseren en valoriseren van de continuïteitsreflex in samenwerking met de wetenschappelijke medewerkers.
  • Deelname aan het nationaal overleg en de initiatieven georganiseerd door de wetenschappelijke medewerkers.
  • Uitwerken en implementeren van een kwaliteitsmanagementsplan op niveau van het netwerk.
  • Mee zorgen voor een degelijke registratie om rapportage kwantitatief te onderbouwen.
  • De netwerkcoördinatie bijstaan in het aanleveren van data vanuit populatiemanagement en public mental health perspectief in de verdere doorontwikkeling van de verschillende zorgprogramma’s.

  Functievereisten

  • Je hebt een master of bachelor in de gezondheidswetenschappen;
  • Je hebt een goede kennis van kinder- en jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren;
  • Je hebt kennis van kwaliteitsmanagementsystemen zoals Power-bi, …
  • Je beschikt over statistische vaardigheden.
  • Kennis over het beheer van een elektronisch patiëntendossier is een meerwaarde.

  Jouw troeven:

  • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden;
  • Je bent vertrouwd met methodes van projectmanagement en data-analyse;
  • Je kan zowel zelfstandig als in team resultaatsgericht werken;
  • Je bent leergierig, kan goed logisch denken en houdt er van uitdagende paden te bewandelen;
  • Je hebt vertrouwen in je eigen krachten en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie;
  • Je bent dynamisch en je beschikt over de vaardigheid om dynamieken te verdragen en in beweging te brengen wanneer nodig;
  • Je beschikt over een wagen.

  Praktische zaken

  • Onmiddellijke indiensttreding, ten laatste 1 oktober 2024;
  • Werkplek provinciehuis Hasselt;
  • Verloning volgens barema juridische werkgever.

  Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht, dan willen we graag je CV en een motivatiebrief of - mail ontvangen, gericht aan:

  • Veerle Umans
  • netwerkcoördinator Ligant
  • M: 0472 61 47 32
  • E: vacatures@ligant.be

  Solliciteer ten laatste op 23 augustus 2024. Een eerste selectie gebeurt op basis van brief en CV.

  ! De selectiegesprekken zijn gepland op 30 augustus 2024 vanaf 13u30 !

  Wil je meer weten over de continuïteitsreflex dan kan je het rapport zorgcontinuïteit opvragen via bovenstaande contactgegevens bij de netwerkcoördinator.

  Vragen? Bijkomende informatie nodig? Bel gerust naar Dr. Pieter Cuypers op 0475 73 66 22 of mail hem op pieter.cuypers@ligant.be.

  Downloaden

  Download hier ​​​​​​​je vacature .

  Volg ons op

  Ligant logo