Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Mobiele crisis medewerkers - 1 VTE contract van onbepaalde duur

  Naar aanleiding van de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen & jongeren’ vormde zich in Limburg op 1 juli 2015 Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren. Ligant bestaat uit alle partners die werken met kinderen & jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Samen zetten we in om de programma’s van deze gids vorm te geven in Limburg. De missie en visie wordt door alle partners van het netwerk Ligant nagestreefd.

  Deze vacature kadert binnen het Programma Crisis.

  Bijkomende informatie over de programma’s van Ligant vindt u op www.ligant.be

  Werken binnen het mobiele Crisis Team

  Wat?

  Het mobiele Crisis Team van Ligant is er voor kinderen & jongeren en hun context die zich in een situatie bevinden waarin dringende hulpverlening nodig is (binnen een paar dagen) omdat de jongere en/of context anders dreigt te decompenseren. In de indicatiestelling van het mobiele Crisis Team worden een aantal basisprincipes gehanteerd:

  1. de noodzaak om mobiel (aan huis, in de voorziening,…) te werken,
  2. er is sprake van een psychische kwetsbaarheid en de gewenste crisisinterventie vereist expertise vanuit geestelijke gezondheidszorg.

  Hoe?

  Stabiliseren van de crisis:

  • Door een actieve, kortdurende, intensieve interventie, vaak met het uitwerken van een vroegsignaleringsplan.
  • Aan de slag te gaan met de uitlokkende factoren en de gevolgen van de crisis binnen de verschillende levensdomeinen.
  • Het vormen van een dragend persoonlijk netwerk a.d.h.v. de wrap-around ideologie: door een versterkend netwerk uit te bouwen rond de cliënt, wordt er een samenhangend zorgsysteem geïnstalleerd waarin professionelen en de context het gezin steunen om een grip op het eigen leven te krijgen en/of te behouden.
  • Als mobiele crisis medewerker ben je flexibel inzetbaar, eventueel over programma’s heen.

  Waar?

  Het programma crisiszorg is provinciaal georiënteerd. Concreet vertaalt dit zich o.a. in een provinciale aansturing door de verantwoordelijke artsen en het provinciaal delen van expertise via intervisies (mobiele team). De mobiele teams worden gekoppeld aan antennes verspreid over de provincie. Door de verankering aan de verschillende antennes worden reistijden beperkt en kan men snel ter plaatse geraken. Er is een geïntegreerde werking met de crisismedewerkers van het Crisispunt Limburg -18.

  Functievereisten

  • Je hebt een bachelor of master in de sociale wetenschappen;
  • Je hebt een goede kennis van kinderpsychiatrische ziektebeelden, hun aanpak en behandeling;
  • Je hebt – bij voorkeur meerdere jaren - ervaring in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren;
  • Je hebt bij voorkeur een bijkomende therapieopleiding gedaan of hebt ervaring en kennis in een psychotherapeutisch denkkader.

  Functieprofiel

  • Je bent stressbestendig en kan ageren in crisissituaties. Je kan besluitvaardig zoeken naar oplossingen met oog voor zorg op maat voor het kind, de jongere en zijn context.
  • Je werkt graag samen met andere hulpverleners en kan je expertise en visie beklijvend en duidelijk overbrengen.
  • Je bent leergierig, kan goed logisch denken en houdt er van uitdagende paden te bewandelen.
  • Je hebt vertrouwen in je eigen krachten en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie.
  • Je bent dynamisch en je beschikt over de vaardigheid om dynamieken te verdragen en in beweging te brengen wanneer nodig.
  • Je beschikt over een wagen.

  Praktische zaken

  • Indiensttreding vanaf 01/09/2024
  • werkplek antenne Hasselt
  • Verloning volgens barema van de juridische werkgever

  Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht, dan willen we graag je CV en een motivatiebrief of - mail ontvangen, gericht aan:

  • Veerle Umans
  • Netwerkcoördinator Ligant
  • M: 0472 61 47 32
  • E: vacatures@ligant.be

  Solliciteer ten laatste op 12 augustus 2024. Een eerste selectie gebeurt op basis van brief en CV. Indien je weerhouden wordt, ontvang je een uitnodiging tot deelname aan een selectiegesprek.

  ! De selectiegesprekken zijn gepland op woensdag 21 augustus 2024 vanaf 9u!

  Download

  Download deze vacature hier

  Volg ons op

  Ligant logo