Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Satelliet k

  Onze doelgroep

  Satelliet k is een dagziekenhuis van het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw, gelegen te Melveren (Sint-Truiden). We zijn er voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een psychische kwetsbaarheid die in hun ontwikkeling zijn vastgelopen en veel hinder ondervinden in hun dagdagelijkse functioneren.

  We denken bijvoorbeeld aan jongeren die moeilijk of niet op school geraken, hobby’s laten varen, tot weinig sociale contacten komen. Jongeren van wie de leefwereld steeds kleiner wordt en die niet meer aan groeien toe komen. Het kan gaan om jongeren die kampen met angstklachten, depressie, een moeizame identiteitszoektocht, autismespectrumstoornis, ADHD, posttraumatische stress, onverwerkte rouw, hechtingskwetsuren… Deze jongeren en hun context hebben een hulpvraag en zijn in nood, maar kunnen nog voldoende veiligheid bieden om dagopname mogelijk te maken.

  Wat doen we?

  Satelliet k biedt kortdurende dagtherapie (10 à 12 weken) gedurende vier dagen per week (ma, di, woe, vr), waarbinnen zorg op maat centraal staat. We gaan op zoek naar krachten, we focussen op kwaliteiten en versterken vaardigheden. Op ervaringsgerichte wijze gaan we jongeren ondersteunen in het opnieuw opdoen van succeservaringen en het komen tot waardengerichte actie. Samen met de jongere en diens context gaan we op zoek naar wat werkt.

  Wil je aanmelden?

  Wil je als verwijzer graag een jongere aanmelden? Neem dan contact op met Satelliet k  door tijdens kantoortijd te bellen naar 011/ 78 86 90 (niet op donderdag). We lichten dan graag onze concrete werkwijze toe.

  Samen met jou willen we zorg dragen voor de privacygevoelige gegevens van de jongere en diens context. De uitdrukkelijke toestemming van hen is nodig om die gegevens te delen met het team van Satelliet k. 

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo