Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Crisiszorg

  Wat is Crisiszorg

  Het Limburgs crisisprogramma van het netwerk kinderen & jongeren geestelijke gezondheid LIGANT ging in mei 2016 van start. Binnen crisiszorg LIGANT kan bij een acuut beleefde crisissituatie, waarbij de draaglast de draagkracht van het systeem overstijgt èn er een duidelijke persoonlijke component is van ernstig psychisch of psychiatrisch lijden bij de jongere, beroep gedaan worden op interventie, begeleiding en eventueel opname

  Het specifieke aan een GGZ-crisis is dat het kan gaan om suïcidaliteit, psychose, manie of ernstige gedragscrisis die oorzakelijk verbonden is met een onderliggende kinderpsychiatrische problematiek en meer vereist dan een hoofdzakelijk pedagogische aanpak.  

  Het crisisnetwerk LIGANT werkt echter niet op zichzelf, maar is sinds september 2016 geïntegreerd met het bestaande en gekende crisisnetwerk IJH Limburg. Om maximaal zorg op maat te kunnen verlenen aan kinderen & jongeren in crisis zal de toeleiding naar het GGZ aanbod verlopen via Crisispunt Limburg -18. 

  Een jongere en/of zijn context in crisis heeft nood aan houvast, waarbij snelheid en duidelijkheid van belang zijn. Via vraagverheldering zal een duidelijk antwoord gegeven worden op de gestelde (hulp)vraag, zodat het kind / de jongere niet “van het kastje naar de muur” wordt gestuurd.  

  We streven ernaar de minst ingrijpende en meest kortdurende zorg aan te bieden voor de jongere en zijn context volgens volgende principes

  • Wat ambulant kan, moet ambulant  

  • Ambulant als het kan, mobiel als het een meerwaarde biedt 

  • Opname enkel wanneer ambulant en/ of mobiel niet mogelijk of ontoereikend is 

  • Zo dicht mogelijk bij het kind/ de jongere en zijn context door provinciale organisatie van de crisiszorg 

  Crisismeldpunt –18  

  Minderjarigen of professionele aanmelders kunnen terecht op het crisismeldpunt -18 om een crisis te melden. De medewerker van het crisisteam bekijkt samen met jou de situatie en geeft advies. Er wordt gekeken welke hulp het meest gepast is voor die situatie. 

  Neem contact op met het Crisispunt -18 op onderstaand nummer:

  089/70 03 70

  Crisispunt -18 Limburg | CAW 

  Het crisismeldpunt –18 jaar kan een crisisinterventie inschakelen. Het mobiel crisisteam van Ligant biedt ondersteuning voor alle kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar en hun context die zich in een crisissituatie bevinden. De crisis wordt uitgelokt door gekende of nieuwe psychische problemen bij het kind of de jongere zoals suïcide, psychose, manie of ernstige gedragscrisis.  

  De begeleidingen zijn gratis en kortdurend met een maximum van 4 weken.  

  Casemanagement

  Bij casemanagement in crisissituaties proberen we onze betrokkenheid zo kort mogelijk te houden door mee te zoeken op welke manier toekomstige afstemming dient te gebeuren.  Er wordt uitgegaan van een meervoudige partijdigheid. Het doel is om één gecoördineerd plan op te zetten: één gezin, één plan. Daarbij staan we NAAST het gezin (werken in de breedte en niet in de diepte), geïnspireerd door het wrap-around care model.

  ​Casemanagement loopt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

  Er werd naar ons geluisterd. Eindelijk. 

  Anonieme mama

  Nieuws

  Een verzameling van interessante nieuwtjes of boeiende initiatieven die we graag met jullie delen.

  Netwerkforum Ligant op 21 maart 2024: terugblik

  ZORGTRAJECT EETSTOORNISSEN LIGANT

  Webinar: Alleen ga je sneller, samen kom je verder - Crosslink - Doetertoe

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo