Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Connect

  Wat is Connect?

  Het programma Connect beoogt het snel en tijdig detecteren van risico’s en de eerste tekenen van een mogelijk psychische/psychiatrische problematiek bij infants, kinderen, jongeren en jong-volwassenen tot 23 jaar. Daarnaast wordt er ingezet op laagdrempelig en kortdurende interventies bij kwetsbare groepen en groepen met een verhoogde kwetsbaarheid. Op die manier wordt er een zorgcontinuüm binnen het netwerk gerealiseerd dat strekt van preventie tot behandeling.

  Er wordt de verbinding gemaakt met bestaande initiatieven op het Limburgs grondgebied en wordt er gezocht naar aansluiting met Excentra, suïcidepreventie en het programma Crosslink.

  Visie Connect

  Met het programma Connect worden er enkele waarden aan de algemene visie van het netwerk bijkomend nagestreefd. De combinatie tussen klinisch werken en advies/ consult wordt als belangrijk geacht waar er een focus is op een goede samenwerking en het inbrengen van multidisciplinariteit

  Toegankelijke zorg en laagdrempelig werken dat afgestemd is op de doelgroep en de leeftijd is een rode draad in onze activiteitenprogramma waar we streven naar het doorbreken van de beeldvorming rond psychische kwetsbaarheid. Hierbij maakt het netwerk gebruik van wetenschappelijk aangetoonde methodieken die rekening houden met de ontwikkelingstaken die bij het kind of de jongere horen.

  Consult en advies

  Individeel traject

  Groepsaanbod

  Ik heb altijd gedacht dat ik de enige was die een mama had waar ik niet van wist wat ik kon verwachten. Vaak kan ze zelf niet uit bed komen en andere keren is ze ontzettend druk. In de KOPP/KOAP groepen was snel duidelijk dat ik echt niet de enige ben...dat gaf me rust.

  Joke, deelneemster aan groepssamenkomsten KOPP KOAP

  Nieuws

  Een verzameling van interessante nieuwtjes of boeiende initiatieven die we graag met jullie delen.

  EAMHID congres Gent SAVE THE DATE: 18-20 september 2025

  Netwerkforum Ligant op 21 maart 2024: terugblik

  ZORGTRAJECT EETSTOORNISSEN LIGANT

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo