Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Participatie

  Bij Ligant hechten we belang aan participatie van kinderen, jongeren en hun context.
  ‘Participatie’ betekend ‘actief betrokken zijn en input geven’. Dat wil zeggen dat wij kinderen, jongeren en hun context willen stimuleren om hun ervaringen, vragen, meningen en ideeën met ons te delen, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij verdere ontwikkelingen in de zorg. Je kunt immers alleen maar de beste zorg bereiken als je die optimaal doet aansluiten bij de zorgnoden die er zijn.

  Daarom streven we ernaar om:

  • Kinderen, jongeren en hun context toegankelijk te informeren over mentaal welzijn en het geestelijke gezondheidszorgaanbod.
  • Kinderen, jongeren en hun context te informeren en sensibiliseren m.b.t. participatie in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Ontwikkelen en organiseren van initiatieven die een actieve betrokkenheid van kinderen, jongeren en hun context realiseren in de organisatie en besluitvorming van een kindvriendelijke geestelijke gezondheidszorg.
  • Organisaties in het netwerk coachen in hun participatief werken met kinderen, jongeren en hun context.

   

  We hebben verschillende initiatieven bij Ligant waarmee we op participatie inzetten:

  • De Klankbordgroep Your Story Matters voor Jongeren:

  We gaan dan in gesprek met jongeren en jongvolwassenen die ervaring hebben met een psychische kwetsbaarheid en/of geestelijke gezondheidzorg.  De gedeelde ervaringen, meningen, ideeën en vragen worden door de referentiepersonen participatie meegenomen naar overlegmomenten op hoger niveau om hun stem te vertegenwoordigen.

  Interesse om deel te nemen? Geef de participatiecoach  een seintje! Hier vind je de affiche met wat meer info en datums waarop de Klankbordgroepen samenkomen in 2024.

  • Reflectiegroepen:

  Een Reflectiegroep met jongeren en/of ouders wordt samengeroepen als er nieuwe ontwikkelingen zijn in het netwerk waarvoor we gericht input willen verzamelen van kinderen, jongeren en/of ouders.

  • Ervaringskennis:
   • We hebben bij Ligant enkele ervaringsdeskundigen die als lid van een care team of deelnemer aan overlegstructuur hun ervaringskennis inzetten. Zo zorgen we ervoor dat we professionele- en ervaringsexpertise combineren.
   • Bij workshops of vormingsmomenten zijn er regelmatig ervaringsvrijwilligers die ons vergezellen om vanuit hun ervaringskennis input te geven: ze brengen een getuigenis, beantwoorden vragen, denken mee na over ontwikkelingen,... Ook interesse om dit te doen? Geef ons een seintje!
  • Vinger aan de pols:

  De referentiepersonen participatie houden ‘Vinger Aan de Pols’ bij kinderen, jongeren, ouders, professional die hen omringen en lotgenotengroepen om te weten wat er bij de doelgroep van Ligant leeft, zodat we dit mee kunnen nemen in afstemming en overleg.

   

  Enkele resultaten:

  • De input van een Reflectiegroep zorgde er voor dat er een ervaringsdeskundige mee werd opgenomen in het Supportteam Transitieleeftijd.
  • Met de input van jongeren werd de ‘Concepttekst Participatie’ opgesteld om meer uitleg te geven over participatie. 
  • We werken momenteel met Stampmedia en  studenten aan een filmpje om kinderen en jongeren te informeren over hun recht tot participatie in de zorg.
  • Naar aanleiding van signalen van heel wat kinderen, jongeren, ouders en personen die met kinderen en jongeren werken werd een ‘Overzicht geestelijke gezondheidszorg Kinderen en Jongeren’ voor Limburg uitgewerkt.
    

  Laat je horen

  Heb je vragen? Wil je graag jouw feedback en / of ideeën met ons delen? 

  Of heb je een klacht

  Als er iets niet loopt zoals je wil dat het loopt, kan je dit steeds met jouw hulpverlener bespreken. Alle hulpverleners van de zorgprogramma’s van Ligant staan hiervoor open. Als je het, om de één of andere reden, niet ziet zitten om dit rechtstreeks met jouw hulpverlener te bespreken, dan kan je de externe onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg: https://oogg.be/ 

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo