Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Onze programma's

  Care - langdurige zorg

  Binnen het programma Care bouwen we aan een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg voor kinderen & jongeren met een meervoudige en complexe problematiek met een lang-durige ondersteuningsvraag. In co-creatie met de cliënt en zijn context wordt er door alle intersectorale partners ingezet op gedeelde zorg.

  Crisiszorg

  Binnen crisiszorg LIGANT kan bij een acuut beleefde crisissituatie, waarbij de draaglast de draagkracht van het systeem overstijgt èn er een duidelijke persoonlijke component is van ernstig psychisch of psychiatrisch lijden bij de jongere, beroep  gedaan worden op interventie, begeleiding en eventueel opname.

  Crosslink - voor professionals

  We zetten in op uitwisseling van expertise en praktijkervaring omtrent de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren.

  Connect - vroegdetectie en vroeginterventie

  Samen met de betrokken hulpverlener proberen we snel en tijdig te detecteren en te interveniëren bij de eerste tekenen van een mogelijke psychische kwetsbaarheid. 

  Vragen? Neem contact op

  Indien je vragen hebt, kan je steeds contact opnemen.

  Volg ons op

  Ligant logo