Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Aanmelden

  Programma Crisis

  Aanmelden kan via het Crisismeldpunt – 18. Zij zijn 24/24 en 7/7 bereikbaar. 

  • Tel. 089/ 70 03 70  

  Is er reeds een behandeling binnen GGZ? 

  • Neem dan contact op met de betrokken GGZ-behandelaar 

  Wil je beroep doen op justitiële bedden? 

  • Deze aanmeldingen lopen via de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank

  Is er sprake van een kinderpsychiatrische urgentie, waarbij direct handelen noodzakelijk is? 

  • Wend u dan tot uw behandelend kinder- en jeugdpsychiater, uw huisarts of dichtstbijzijnde spoedgevallendienst/ psychiatrisch ziekenhuis. 

  Programma Care

  Mobiel Care Team

  Het Mobiel Care Team van Ligant is er voor kinderen, jongeren met een meervoudige en complexe problematiek.

  Care Psychose Team

  Het Care Psychose team van Ligant is er voor jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 23 jaar en hun omgeving die een hoog risico hebben om een psychose te ontwikkelen of die te maken hebben met psychose.

  Care team Jonge Kind

  Het care team jonge kind biedt begeleiding in de thuisomgeving van jonge kinderen van 0 tot 36 maanden. Het team werkt vanuit GGZ-expertise en wordt ingeschakeld naast bestaande hulpverlening.  
  Er is sprake van zowel ernstige ontregeling bij het jonge kind als in de ouder-kindrelatie. 

  Care Team Dubbeldiagnose

  Het Team Dubbeldiagnose van Ligant is er voor kinderen, jongeren met een meervoudige en complexe problematiek, waarbij er sprake is van een psychische kwetsbaarheid in combinatie met een mentale beperking.

  Supportteam Transitieleeftijd

  Het supportteam transitieleeftijd van Ligant is er voor hulpverleners die werken met jongeren en/of jongvolwassenen van 16 tot en met 23 jaar en hun netwerk.

  Mobiel Vluchtelingenteam

  Het mobiele vluchtelingenteam is er voor  minderjarige vluchtelingen met ernstige psychische moeilijkheden die nog in hun asielprocedure zitten of reeds erkend zijn door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen.

  Satelliet K

  Satelliet k biedt dagbehandeling aan voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een psychische kwetsbaarheid die in hun ontwikkeling zijn vastgelopen en veel hinder ondervinden in hun dagdagelijkse functioneren.

  Casemanagement

  Casemanagement binnen Ligant richt zich tot kinderen/ jongeren met een complexe psychische of psychiatrische problematiek. Er kan een aanvraag gedaan worden als het zorgtraject vast-gelopen is of dreigt vast te lopen en wanneer er nood is aan overleg met alle betrokken partijen. Het gaat om situaties waarbij er vaak sprake is van een lange hulpverleningsgeschiedenis,betrokkenheid van diverse intersectorale partners en een combinatie van moeilijkheden en noden op verschillende vlakken.

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo