Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Ons netwerk

  Visie & Strategie

  Vanuit het netwerk kinderen & jongeren in Limburg onderschrijven we mee de algemene visie en missie van Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid.

  Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren is gebaseerd op een duidelijke en coherente missie.
  Het geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren richt zich naar alle kinderen en jongeren met psychische problemen, evenals hun natuurlijke en hulpverlenende context. Kernopdrachten zijn vroegdetectie, screening en oriëntatie, diagnostiek, behandeling, inclusie in alle levensdomeinen en uitwisselen en samen inzetten van expertise. De noden en behoeften van het kind of de jongere en hun context staan centraal. Vanuit een teamwerking en multidisciplinaire aanpak wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en achtergrond van het kind of de jongere, maar eveneens met de krachten en beperkingen van behandelmethoden. Er wordt samengewerkt met andere betrokken organisaties.

  Onze partners

  Om samenwerking op verschillende niveaus te krijgen, is er veel overleg met alle betrokken partners. Elk van onderstaande organisaties is een partner die de netwerkovereenkomst ondertekende waarin hun engagement is bekrachtigd om het nieuwe geestelijke gezondheids-beleid voor kinderen en jongeren in Limburg mee uit te dragen.

  Onderstaande lijst van ondergetekende partners is een dynamisch gegeven en zal hopelijk in de komende jaren aangroeien. Bij deze engageren wij toekomstige partners om zich aan te sluiten en deel uit te maken van Ligant. Hiervoor kan u altijd contact opnemen met de netwerk-coördinator.

  MC St.-Jozef

  CAR - Kohesi

  De Appelboom

  Centrum voor Kinderpsychiatrie

  CAW Limburg

  Jessa Ziekenhuis

  VCLB Limburg

  vzw Huize Sint-Augustinus

  Jongerenwerking Pieter Simenon

  Netwerkcoördinatie

  Om de netwerken in goede banen te leiden werd er geïnvesteerd in netwerkcoördinatie.

  Veerle Umans startte in juli 2015 als netwerkcoördinator en tracht samen met alle partners het Limburgs netwerk Ligant de komende jaren vorm te geven. Ze overlegt daarvoor met alle actoren die betrokken zijn op de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren.

  Ze waakt erover dat het tandwiel van het netwerk goed draait, bovendien tracht ze de Federale Overheidsopdrachten naar een Limburgse gedragen praktijk te vertalen. Ze is gehuisvest in het Provinciehuis te Limburg.

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo