Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Ouders

  Inleiding

  Kinderen en jongeren voelen zich soms niet zo goed in hun vel. Als ouder ga je op zoek naar hulp. Belangrijk hierbij is dat je deze vraag bespreekt met een hulpverlener die jouw gezin al kent. Dat kan jouw huisarts zijn, iemand van het CLB of misschien krijgen jullie al hulp van een andere dienst.

  Heb je het gevoel dat er meer hulp nodig is om ervoor te zorgen dat jouw kind zich beter in zijn of haar vel voelt? Dan zijn er diverse organisaties waar je terecht kan. Samen met je kind zet je de stap naar hulp.

  Het onthaalpunt DOETERTOE helpt je bij het zoeken naar de juiste contactgegevens. 

  Aanbod

  Bij lichte of milde klachten 

  Gaat je kind door een moeilijke periode? Zit het even niet mee? Raakt je kind er niet alleen uit? Dan kan je beroep doen op een eerstelijnspsycholoog. Ze helpen je met één of meerdere sessies, in groep of individueel. De eerste sessie is altijd gratis. Daarna kost het 11 euro per individuele sessie of 2.5 euro per groepssessie.

  Bij zware of ernstige klachten 

  Bij ernstige psychische problemen kan je beroep doen op psychologen, centra geestelijke gezondheidszorg, mobiele teams, psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis of het psychiatrisch ziekenhuis.  

  Op onze website van Ligant maken we je wegwijs in een nieuw aanbod binnen geestelijke gezondheidszorg. Hieronder kan je enkele voorbeelden vinden. 

  Mobiel aanklampend traject

  Mama van Thijs - 13 jaar:

  “Het gaat niet goed met Thijs. Hij zit de laatste tijd steeds meer alleen op zijn kamer. Als je iets vraagt wordt hij boos. De laatste keer toen ik met hem wou praten heeft hij zelfs met iets door de kamer gegooid. We zijn met hem een aantal keer op gesprek geweest in het CGG, maar hij vertelde hier niet veel. Uiteindelijk weigert hij nog om te gaan.

  Hij vindt niet dat hij een probleem heeft. Maar wij zijn wel ongerust. Hij klaagt al maanden over buikpijn en de laatste tijd is hij steeds vaker afwezig in school. Zijn agenda staat vol met opmerkingen over zijn gedrag. Het CLB heeft ons aangeraden om een afspraak te maken bij een kinderpsychiater, maar Thijs wil niet. Hij wil met niemand praten. Zelfs niet meer met zijn vrienden. We zijn ten einde raad. De kinderpsychiater heeft ons voorgesteld om begeleiding aan huis op te starten door het mobiele Care Team.“

  De hulp die je wenst op te starten komt niet van de grond. De zorgen worden steeds groter. Je hebt het gevoel dat er meer nodig is dan gesprekken op de dienst.

   

  Wat kan je doen?

  • Bespreek deze vraag steeds met jouw betrokken hulpverlener, huisarts of het CLB van de school

  • Het Mobiele Care Team kan aan huis komen. Samen met ouders, kind en betrokken hulpverlening gaan we op pad om tot een traject te komen dat werkt.

  Crisis

  Vader van Sara- 12 jaar 

  Het gaat niet goed met Sara. Ze zegt dat ze zich niet goed voelt. Gisteren is ze meerdere uren weggelopen. We waren zeer ongerust en hebben de politie ingeschakeld. Ze had krassen op haar armen en zegt dat ze zo niet verder wil. Ik wil dat er NU hulp komt.  We zijn zo bezorgd. 

   

  Wat kan je doen?

  • Bespreek deze vraag steeds met jouw betrokken hulpverlener, huisarts of het CLB van de school

  • Bel naar het crisismeldpunt-18 jaar 0800 13 500

  • Chat met een hulpverlener van het CAW

  • Stuur een mailtje naar het CAW

  Hebt u nood aan ontmoeting met ouders in een gelijkaardige situatie als die van u?

  Dan verwijzen wij u graag naar de ouderwerking van Similes

  Zij bieden oudergroepen aan waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, steunen en verhalen delen. 

  Hebt u nood aan ontmoeting met ouders in een gelijkaardige situatie als die van u?

  Dan verwijzen wij u graag naar de ouderwerking van Similes.

  Zij bieden oudergroepen aan waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, steunen en verhalen delen.

  Participatie

  Bij Ligant vinden we het heel belangrijk om op de hoogte te zijn van ervaringen, meningen, ideeën van kinderen en jongeren over hun mentaal welzijn en geestelijke gezondheidszorg. Dan kunnen wij hier rekening mee houden bij verdere ontwikkelingen in de zorg. Wil jij graag jouw mening delen? Of wil jij er mee voor zorgen dat wij de stem van kinderen en jongeren luider laten klinken? Neem dan zeker contact op met onze participatiecoach.

  Volg ons op

  Ligant logo