Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Ouders

  Inleiding

  Kinderen en jongeren voelen zich soms niet zo goed in hun vel. Als ouder ga je op zoek naar hulp. Belangrijk hierbij is dat je deze vraag bespreekt met een hulpverlener die jouw gezin al kent. Dat kan jouw huisarts zijn, iemand van het CLB of misschien krijgen jullie al hulp van een andere dienst.

  Heb je het gevoel dat er meer hulp nodig is om er voor te zorgen dat jouw kind zich beter in zijn of haar vel voelt? Dan zijn er diverse organisaties waar je terecht kan. Samen met je kind zet je de stap naar hulp. De GPS Jeugdhulp helpt je bij het zoeken naar de juiste contactgegevens. 

  Aanbod

  Je kan rechtsreeks terecht bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog wanneer je kind lichte, milde tot matige klachten heeft. Tijdens het eerste gesprek bekijken  ze samen welke hulp het meest geschikt is.

  Heb je het gevoel dat er meer hulp nodig is om er voor te zorgen dat jouw kind zich beter in zijn of haar vel voelt? Dan zijn er diverse organisaties waar je terecht kan. Samen met je kind zet je de stap naar hulp. Belangrijk hierbij is dat je deze vraag bespreekt met een hulpverlener die jouw gezin al kent. Dat kan jouw huisarts zijn, iemand van het CLB of misschien krijgen jullie al hulp van een andere dienst.

  De GPS Jeugdhulp helpt je bij het zoeken naar de juiste contactgegevens.

  Bij ernstige psychische problemen kan je beroep doen op psychologen, centra geestelijke gezondheidszorg, mobiele teams, psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis of het psychiatrisch ziekenhuis. 

  Op onze website van Ligant maken we je wegwijs in een nieuw aanbod binnen geestelijke gezondheidszorg. Hieronder kan je enkele voorbeelden vinden. 

  Mobiel aanklampend traject

  Mama van Thijs - 13 jaar:

  “Het gaat niet goed met Thijs. Hij zit de laatste tijd steeds meer alleen op zijn kamer. Als je iets vraagt wordt hij boos. De laatste keer toen ik met hem wou praten heeft hij zelfs met iets door de kamer gegooid. We zijn met hem een aantal keer op gesprek geweest in het CGG, maar hij vertelde hier niet veel. Uiteindelijk weigert hij nog om te gaan.

  Hij vindt niet dat hij een probleem heeft. Maar wij zijn wel ongerust. Hij klaagt al maan-den over buikpijn en de laatste tijd is hij steeds vaker afwezig in school. Zijn agenda staat vol met opmerkingen over zijn gedrag. Het CLB heeft ons aan-geraden om een afspraak te maken bij een kinderpsychiater, maar Thijs wil niet. Hij wil met niemand praten. Zelfs niet meer met zijn vrienden. We zijn ten einde raad. De kinderpsychiater heeft ons voorgesteld om begeleiding aan huis op te starten door het mobiele Care Team.“

  De hulp die je wenst op te starten komt niet van de grond. De zorgen worden steeds groter. Je hebt het gevoel dat er meer nodig is dan gesprekken op de dienst.

   

  Wat kan je doen?

  • In overleg met de betrokken hulpverlener kan je de vraag stellen aan het centrum Geestelijke Gezondheidszorg van de regio.

  • Bespreek deze vraag steeds met jouw betrokken hulp-verlener, huisarts of het CLB van de school

  • Het Mobiele Care Team kan aan huis komen. Samen met ouders, kind en betrokken hulpverlening gaan we op pad om tot een traject te komen dat werkt.

  Crisis

  Mama van Thijs - 13 jaar:

  “Het gaat niet goed met Thijs. Hij zit de laatste tijd steeds meer alleen op zijn kamer. Als je iets vraagt wordt hij boos. De laatste keer toen ik met hem wou praten heeft hij zelfs met iets door de kamer gegooid. We zijn met hem een aantal keer op gesprek geweest in het CGG, maar hij vertelde hier niet veel. Uiteindelijk weigert hij nog om te gaan.

  Hij vindt niet dat hij een probleem heeft. Maar wij zijn wel ongerust. Hij klaagt al maan-den over buikpijn en de laatste tijd is hij steeds vaker afwezig in school. Zijn agenda staat vol met opmerkingen over zijn gedrag. Het CLB heeft ons aan-geraden om een afspraak te maken bij een kinderpsychiater, maar Thijs wil niet. Hij wil met niemand praten. Zelfs niet meer met zijn vrienden. We zijn ten einde raad. De kinderpsychiater heeft ons voorgesteld om begeleiding aan huis op te starten door het mobiele Care Team.“

  De hulp die je wenst op te starten komt niet van de grond. De zorgen worden steeds groter. Je hebt het gevoel dat er meer nodig is dan gesprekken op de dienst.

   

  Wat kan je doen?

  • In overleg met de betrokken hulpverlener kan je de vraag stellen aan het centrum Geestelijke Gezondheidszorg van de regio.

  • Bespreek deze vraag steeds met jouw betrokken hulp-verlener, huisarts of het CLB van de school

  • Het Mobiele Care Team kan aan huis komen. Samen met ouders, kind en betrokken hulpverlening gaan we op pad om tot een traject te komen dat werkt.

  Hebt u nood aan ontmoeting met ouders in een gelijkaardige situatie als die van u?

  Dan verwijzen wij u graag naar de ouderwerking van Similes.

  Zij bieden oudergroepen aan waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, steunen en verhalen delen.

  Participatie

  Indien je vragen hebt, kan je steeds contact met ons opnemen.

  Volg ons op

  Ligant logo