Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Care

  Wat is Care?

  Binnen het programma Care bouwen we aan een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg voor kinderen & jongeren met een meervoudige en complexe problematiek met een langdurige ondersteuningsvraag. In co-creatie met de cliënt en zijn context wordt er door alle intersectorale partners ingezet op gedeelde zorg.

  Onder het programma Care is het ambulant/mobiel en (semi)residentieel aanbod vervat voor diverse doelgroepen. 

  Mobiel Care Team

  Het Mobiele Care Team van Ligant is er voor kinderen, jongeren met een meervoudige en complexe problematiek.

  Care Psychose Team

  Het Care Psychose team van Ligant is er voor jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 23 jaar en hun omgeving die een hoog risico hebben om een psychose te ontwikkelen of die te maken hebben met psychose.

  Care Team Jonge Kind 

  Het care team jonge kind biedt begeleiding in de thuisomgeving van jonge kinderen van 0 tot 36 maanden. Het team werkt vanuit GGZ-expertise en wordt ingeschakeld naast bestaande hulpverlening.  
  Er is sprake van zowel ernstige ontregeling bij het jonge kind als in de ouder-kindrelatie. 

  Team Dubbeldiagnose

  Het Team Dubbeldiagnose van Ligant is er voor kinderen, jongeren met een meervoudige en complexe problematiek, waarbij er sprake is van een psychische kwetsbaarheid in combinatie met een mentale beperking.

  Supportteam Transitieleeftijd

  Het supportteam transitieleeftijd van Ligant is er voor hulpverleners die werken met jongeren en/of jongvolwassenen van 16 tot en met 23 jaar en hun netwerk.

  MAST Eetstoornissen

  Om de ambulante zorg voor eetstoornissen te versterken, wordt er per provincie een Multidisciplinair Ambulant Supportteam (MAST) Eetstoornissen opgestart. Dit team bestaat uit een kinderpsychiater, een pediater, psychologen en een diëtist.

  Mobiel Vluchtelingenteam 

  Het mobiele vluchtelingenteam is er voor  minderjarige vluchtelingen met ernstige psychische moeilijkheden die nog in hun asielprocedure zitten of reeds erkend zijn door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen.

  Satelliet k

  Satelliet k biedt dagbehandeling aan voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een psychische kwetsbaarheid die in hun ontwikkeling zijn vastgelopen en veel hinder ondervinden in hun dagdagelijkse functioneren.

  Casemanagement

  Casemanagement binnen Ligant richt zich tot kinderen/ jongeren met een complexe psychische of psychiatrische problematiek. Er kan een aanvraag gedaan worden als het zorgtraject vast-gelopen is of dreigt vast te lopen en wanneer er nood is aan overleg met alle betrokken partijen. Het gaat om situaties waarbij er vaak sprake is van een lange hulpverleningsgeschiedenis, betrokkenheid van diverse intersectorale partners en een combinatie van moeilijkheden en noden op verschillende vlakken.

  Het aanklampend werken hadden we als gezin echt nodig. Met vallen en opstaan hebben we onze dochter eindelijk zover gekregen dat ze bij het CGG in de buurt gestart is met een traject.

  Anoniem

  Nieuws

  Een verzameling van interessante nieuwtjes of boeiende initiatieven die we graag met jullie delen.

  EAMHID congres Gent SAVE THE DATE: 18-20 september 2025

  Netwerkforum Ligant op 21 maart 2024: terugblik

  ZORGTRAJECT EETSTOORNISSEN LIGANT

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo