Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Supportteam Transitieleeftijd

  Onze doelgroep

  Het supportteam transitieleeftijd van Ligant is er voor hulpverleners die werken met jongeren en/of jongvolwassenen van 16 tot en met 23 jaar en hun netwerk. Onze werking bestaat voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid die vastlopen in hun ontwikkelingstaken, met moeilijkheden op verschillende levensdomeinen. We richten ons heden op jongeren die de weg naar de zorg reeds gevonden hebben, met tevens oog voor hen die op deze scharnierleeftijd dreigen uit de zorg te vallen.  Om beroep te doen op ons team dient er een ggz-partner betrokken te zijn. 

  De basispijlers

  Inzetten op ontwikkelingstaken en verantwoordelijkheden met een evenwicht tussen autonomie, competenties en verbinding. 

  Sensibiliseren rond het betrekken van belangrijke anderen:

  ouders, vrienden, hulpverlening, … 

  Actief betrekken van de jongere en inzetten van expertise vanuit ieders eigen ervaring.

  Verbinding faciliteren tussen jongeren en (jong)volwassenhulpverlening, over sectoren heen.

  Inzetten op wonen, werken/opleiding, welzijn, support, inkomen.

  Wat doen we?

  Onze werking bestaat uit expertisedeling door middel van onderstaand zorgaanbod. De regie rond het zorgtraject blijft bij de jongere en zijn (professioneel) netwerk.   

  1. Consult en advies

  Draagkracht en expertise van andere hulpverlening versterken door coaching, intervisie en supervisie van netwerken en teams met betrekking tot thema’s die gerelateerd zijn aan de transitieleeftijd of hieraan gelinkte moeilijkheden. De vragen kunnen zowel op casusniveau als op beleidsniveau zijn. Het supportteam coacht de betrokken hulpverleners om de gepaste zorg te kunnen verstrekken aan jongeren in de transitieleeftijd. 

  Vanuit een consult en advies-vraag kunnen er op indicatie co-interventies gedaan worden met de jongere en hulpverlening. Het uitgangspunt is dat we de gesprekken samendoen met een bestaande hulpverlener. 

  Na vraagverheldering zoeken we samen met de betrokkenen naar de beste vorm van ondersteuning, ook de kennis rond de sociale kaart kan hierbij helpen. 

  2. Zorgtransmissie

  Het supportteam kan tevens gevraagd worden voor jongeren/jongvolwassenen en hun context die een overgang maken van jongeren naar (jong)volwassenhulpverlening, maar ook een overgang tussen verschillende diensten of sectoren is mogelijk. Continuïteit van zorg staat centraal. Het supportteam bekijkt met alle partijen hoe zij deze overgang samen kunnen maken zonder breuken te installeren. 

  Meld je aan:

  Gegevens aanmelder

  Reden van aanmelding

  Verwachtingen

  Betrokkenheid geestelijke gezondheidszorg

  Toestemming

  Als zorg- en/of hulpverlener kan u ondersteuning vragen aan het Supportteam Transitieleeftijd. Deze aanmelding gebeurt in eerste instantie anoniem. Als de vraag weerhouden wordt en er is toestemming van de cliënt, kunnen personalia gedeeld worden. Het Supportteam Transitieleeftijd neemt contact met u op binnen de 10 werkdagen. 

  Bij twijfel of een algemene vraag kan je ons ook telefonisch of via e-mail contacteren.
  Wij zijn wij bereikbaar op het nummer 011 49 90 42 op dinsdag: 9u-12u en donderdag: 9u-12u en 13u-16u.
  Je kan ons mailen via supportteam.transitieleeftijd@ligant.be.

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo