Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Vorming

  Onze doelgroep

  Met het programma Crosslink richten wij ons tot iedereen die werkt met kinderen en jongeren, rechtstreeks of onrechtstreeks, in welke sector dan ook.

  De basispijlers

  Door een actief, aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod te creëren

  Door een actief, aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod te creëren

  Door een actief, aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod te creëren

  Door een actief, aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod te creëren

  Wat doen we?

  1. Op niveau van de jongere en zijn context

  Het Mobiele Care Team kan ingezet worden om kinderen & jongeren en hun context toe te leiden tot de juiste zorg, er wordt aanklampend gewerkt. 

  Het Mobiele Care Team kan ingezet worden om vastgelopen zorg-trajecten terug in beweging te krijgen. De zorg wordt versterkt bij jongeren met een gemengde, complexe problematiek (kind en context), waarbij intensieve samenwerking noodzakelijk is

  Noodzaak om transfer naar huis te helpen maken

  2. Ten opzichte van andere hulpverlening​

  Op teamniveau: draagkracht en expertise van andere hulpverlening versterken rond de aanpak van een specifieke jongere​

  3. Hulpverlenersoverleg​

  Overleggen i.v.m. hulpvraag, doelstelling, noodzaak, differentiatie t.o.v. andere hulpverleningsvormen

  Nieuws

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo