Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Casemanager - 0.5 VTE contract van onbepaalde duur

  Naar aanleiding van de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen & jongeren’ vormde zich in Limburg op 1 juli 2015 Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren. Ligant bestaat uit alle partners die werken met kinderen & jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Samen zetten we in om de programma’s van deze Gids vorm te geven in Limburg. De missie en visie wordt door alle partners van het netwerk Ligant nagestreefd. Deze vacature kadert binnen het Programma Care en Programma Crisis.

  Bijkomende informatie over de programma’s van Ligant vindt u op www.ligant.be.

  Wat?

  Vertrekkend vanuit de kracht van het kind, de jongere en zijn context wordt er samen gezocht naar zorg op maat. Het is belangrijk dat bij complexe problematieken, bij crisis of indien aangewezen de casemanager de intersectorale samenwerking faciliteert en optimaliseert rond kinderen & jongeren en hun context. Als casemanager zorg je ervoor dat het kind, de jongere en zijn context weer grip krijgt op hun eigen leven. Het doel van de afstemming is te komen tot één gecoördineerd zorgsysteem met één zorgplan van professionelen en het eigen netwerk om zo een gedeelde verantwoordelijkheid te krijgen. Tijdens de ondersteuning fungeert de casemanager als aanspreekpunt voor de minderjarige, dienst context en betrokken (zorg)partners bij vragen, onduidelijkheden, moeilijkheden, .. .

  Hoe?

  • Als casemanager pas je de wraparound methodiek toe om afstemming te krijgen tussen de hulpverleners en langdurige trajecten op te volgen. Vanuit de positie van naast het gezin te staan, is het de bedoeling om de samenwerking te faciliteren met andere zorgverstrekkers en maatschappelijk relevante instanties.
  • Als casemanager organiseer en coördineer je intersectoraal en vertrouwenwekkend overleg tussen minderjarigen, gezin, steunende figuren in de context, betrokken hulpverlening en andere partners (bv. school, CLB,…) waarbij de noden van het cliëntsysteem voorop staan.
  • De casemanager speelt een belangrijke rol als schakel tussen verschillende modaliteiten, zodat de ervaringen vanuit een ambulant traject kunnen geïmplementeerd worden in een residentieel traject en vice versa. Zo kunnen nieuwe kansen in een verbreed hulpverleningsnetwerk maximaal benut worden.

  Waar?

  Het programma care en crisis zijn provinciaal georiënteerd. Als casemanager is je werkingsgebied Limburg. Bij overleg wordt bekeken waar en in welke context dat het best plaatsvindt. Zo wordt er aansluiting gezocht met onder andere cliëntoverleg en LCO. Indien noodzakelijk of meer opportuun organiseert de casemanager zelf overleg met als doel afstemming te bekomen tussen het gezin en de hulpverlening. De casemanager stelt zich daarbij flexibel op.

  Functievereisten

  • Je hebt een master en/of bachelor in de menswetenschappen
  • Je hebt een goede kennis van kinderpsychiatrische ziektebeelden, hun aanpak en behandeling.
  • Je hebt – bij voorkeur meerdere jaren - ervaring in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.
  • Je hebt bij voorkeur ervaring met het (inter)sectoraal coördineren van casusoverleg in team-, organisatie- en/of netwerkverband.

  Functieprofiel

  • Je bent vertrouwd met het thema geestelijke gezondheid kinderen & jongeren.
  • Je bent een bruggenbouwer, werkt verbindend en hebt een goed inzicht in de sociale kaart van Limburg.
  • Je kan creatief en out-of-the-box-denken in samenspraak met alle betrokkenen, dit in de actieve zoektocht naar de best passende zorg.
  • Je bent reflectief en positief kritisch ingesteld.
  • Je bent stressbestendig.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
  • Je bent bereid de wraparound methodiek mee te implementeren in Limburg.
  • Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding.
  • Je werkt zelfstandig en neemt initiatief.
  • Je hebt administratieve vaardigheden (o.a. verslag opmaken bij overleg en gemaakte afspraken bundelen en opvolgen)
  • Je beschikt over eigen vervoer.

  Praktische zaken

  • Indiensttreding vanaf 01/09
  • Verloning volgens barema van de juridische werkgever
  • Uitvalbasis antenne Hasselt

  Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht, dan willen we graag je CV en een motivatiebrief ontvangen via mail, gericht aan:

  • Veerle Umans
  • netwerkcoördinator Ligant
  • M: 0472 61 47 32
  • E: vacatures@ligant.be

  Solliciteer ten laatste op 12 augustus 2024. Een eerste selectie gebeurt op basis van brief en CV.  Indien je weerhouden wordt, ontvang je een uitnodiging tot deelname aan een selectiegesprek.

  ! De selectiegesprekken zijn gepland op vrijdag 23 augustus 2024 vanaf 13u!

  Download

  Download deze vacature hier

  Volg ons op

  Ligant logo