Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Beleidspsychiater

  Naar aanleiding van de 'Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen & jongeren' vormde zich in Limburg op 1 juli 2015 Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren. Ligant bestaat uit alle partners die werken met kinderen & jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Samen zetten we in om de programma's van deze gids vorm te geven in Limburg. De missie en visie wordt door alle partners van het netwerk Ligant nagestreefd.

  Bijkomende informatie over de programma’s van Ligant vindt u op www.ligant.be.

  Functieomschrijving 

  Ligant zoekt een (kinder- en jeugd)psychiater die verantwoordelijkheid opneemt bij de uitbouw en aansturing van de verschillende programma’s van het netwerk Ligant. Er is nauwe afstemming en samenwerking met de netwerkcoördinatie van Ligant. Samen stuur je programma’s bij vanuit een populatiegerichte visie, in functie van de noden van kinderen & jongeren met psychische of psychiatrische problemen en hun context. Je werkt verbindend met partners en toont oog voor kwaliteit van zorg.

  Naast het mee uitbouwen en aansturen van de programma’s, neem je verantwoordelijkheid in het artsenbeleid binnen het netwerk. Je leidt het artsenoverleg, zorgt voor verbinding in het bredere netwerk (zoals met o.a. ambulante artsen) en bouwt mee aan een intern artsenbeleid. Als netwerkpsychiater neem je ook deel aan de permanentieregeling ter ondersteuning van het crisispunt Limburg en de medewerkers van de mobiele Care & Crisis Teams. De functie betreft een mandaat van 6 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.  

  Functieprofiel

  • Je bent een erkend (kinder- en jeugd)psychiater en hebt al enige ervaring of interesse in netwerkbeleid.

  Competenties

  • Je vertrekt vanuit participatief leiderschap en beschikt over de nodige relationele vaardigheden om anderen motiverend, inspirerend en “empowerend” te sturen.
  • Je werkt multidisciplinair en intersectoraal samen met respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in expertise van partners.
  • Met je klinische blik en ervaring heb je een essentiële rol in het verbinden van geestelijke gezondheidszorgbeleid met de klinische praktijk.
  • Je hebt zicht op dynamieken en werkt verbindend met collega’s.
  • Je streeft een kwaliteitsvolle, menselijke zorg na.
  • Je houdt ervan te pionieren en uitdagende paden te bewandelen.
  • Je hebt oog voor ethische dimensies en zet anderen aan om te reflecteren over ethische dimensies in de zorg en in de maatschappij. Je kan kijken vanuit casusperspectief, organisatieperspectief en maatschappelijk perspectief en hier een evenwicht in zoeken.
  • Je kan je vinden in de missie en visie van het netwerk Ligant en bent bereid volgens deze visie te werken (op te vragen).

  Praktische zaken

  • Jobtime van 8 uur
  • Indiensttreding vanaf 1 mei 2024.
  • Centrale werkplek: Provinciehuis Hasselt.
  • Forfaitaire verloning op zelfstandige basis

  Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht, dan willen we graag je CV en een motivatiebrief of - mail ontvangen, gericht aan:

  • Veerle Umans
  • netwerkcoördinator Ligant
  • M: 0472 61 47 32
  • E: vacatures@ligant.be

  Solliciteer ten laatste vóór maandag 15 april 2024. 

  Vragen? Bijkomende informatie nodig? Bel gerust naar Dr. Pieter Cuypers op 0475 73 66 22 of mail hem op pieter.cuypers@ligant.be.

  Downloaden

  Download hier ​​​​​​​je vacature .

  Volg ons op

  Ligant logo