Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Case management

  Onze doelgroep

  Casemanagement binnen Ligant richt zich tot kinderen/ jongeren met een complexe psychische of psychiatrische problematiek. Er kan een aanvraag gedaan worden als het zorgtraject vastgelopen is of dreigt vast te lopen en wanneer er nood is aan overleg met alle betrokken partijen. Het gaat om situaties waarbij er vaak sprake is van een lange hulpverleningsgeschiedenis, betrokkenheid van diverse intersectorale partners en een combinatie van moeilijkheden en noden op verschillende vlakken.

  De basispijlers

  Door een actief, aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod te creëren

  Via het maken van verbindingen tussen verschillende fases en types

  Het vormen van een dragend, persoonlijk netwerk adhv wrap-around ideologie

  Door een flexibiliteit in tijd en intensiteit in functie van wat er nodig is

  Wat doen we?

  Bij casemanagement in crisissituaties proberen we onze betrokkenheid zo kort mogelijk te houden door mee te zoeken op welke manier toekomstige afstemming dient te gebeuren. 

  Er wordt uitgegaan van een meervoudige partijdigheid. Het doel is om één gecoördineerd plan op te zetten: één gezin, één plan. Daarbij staan we NAAST het gezin (werken in de breedte en niet in de diepte), geïnspireerd door het wrap-around care model.

  Casemanagement loopt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

  Contact nemen

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo