Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Dubbeldiagnose

  Doelgroep

  Het Mobiele Team Dubbeldiagnose van Ligant is er voor kinderen, jongeren met een meervoudige en complexe problematiek. In de indicatiestelling van het Mobiele Team Dubbeldiagnose worden een aantal basisprincipes gehanteerd:

  • De noodzaak om mobiel (aan huis, in de voorziening,…) te werken
  • ​De complexiteit van de problematiek, de ernst van het disfunctioneren 
  • Er is sprake van een psychische kwetsbaarheid in combinatie met een mentale beperking en de gewenste interventie vereist expertise vanuit geestelijke gezondheidszorg.

  De basispijlers

  Door een actief, aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod te creëren 

  Via het maken van verbindingen tussen verschillende fases en types 

  Het vormen van een dragend, persoonlijk netwerk adhv wrap-around ideologie 

  Door een flexibiliteit in tijd en intensiteit in functie van wat er nodig is 

  Door samen de afstemming te zoeken op het sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere

  Wat doen we

  1. Op niveau van de jongere en zijn context

  • Het Mobiele Team Dubbeldiagnose kan ingezet worden om kinderen & jongeren en hun context toe te leiden tot de juiste zorg, er wordt aanklampend gewerkt. 
  • ​Het mobiele Team Dubbeldiagnose kan ingezet worden om vastgelopen zorgtrajecten terug in beweging te krijgen. De zorg wordt versterkt bij jongeren met een gemengde, complexe problematiek (kind en context), waarbij intensieve samenwerking noodzakelijk is
  • ​Noodzaak om transfer naar huis te helpen maken

   

  2. Ten opzichte van andere hulpverlening​

  • Op teamniveau: draagkracht en expertise van andere hulpverlening versterken rond de aanpak van een specifieke jongere​

   

  3. Hulpverlenersoverleg​

  • Overleggen i.v.m. hulpvraag, doelstelling, noodzaak, differentiatie t.o.v. andere hulpverleningsvormen

  Meld je aan

  Personalia

  Gegevens verwijzer

  Huidige situatie

  Familiale situatie

  Diagnostiek

  Hulpverlening

  Indicatie en doel

  Als zorg- en/of hulpverlener kan u cliënt(en) via onderstaande formulier aanmelden bij het mobiel care team. Let wel dat u hierbij uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen van het gezin om hun persoonlijke gegevens door te geven aan ons mobiel team.

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo