Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  MAST Eetstoornissen

  Om de ambulante zorg voor eetstoornissen te versterken, wordt er per provincie een Multidisciplinair Ambulant Supportteam (MAST) Eetstoornissen opgestart. Dit team bestaat uit een kinderpsychiater, een pediater, psychologen en een diëtist.  

  Op 1 februari startte een conventie eetstoornissen met een pakket van gratis ambulante zorg voor iedere jongere met Anorexia nervosa, Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder tot en met 23 jaar. De FOD-volksgezondheid en het RIZIV investeren bijkomende middelen in zorg voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen (tot en met 23 jaar) met eetproblemen of -stoornissen. Het netwerk Ligant lanceert een Zorgtraject Eetstoornissen in Limburg. Vanuit het netwerk Ligant zien we heel veel kansen in de uitbouw van dit zorgtraject en hopen we dat iedere hulpverlener die met deze doelgroep werkt mee zijn schouders hieronder zet.

  Ben je hulpverlener en ben je geïnteresseerd om dit zorgtraject Eetstoornissen mee vorm te geven?  Treed dan toe tot het Zorgpad Eetstoornissen Limburg door je kenbaar te maken bij het netwerk Ligant.

  Lees hier alles over dit zorgtraject en hoe jij kan toetreden.

  Voor wie?

  We zijn er voor ambulante hulpverleners die werken met jongeren tot en met 23 jaar die kampen met een eetstoornis (anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis)  en/of hun netwerk. We denken hierbij aan: huisartsen, kinderartsen, (kinder- en jeugd)psychiaters, psychologen, diëtisten,...

  Wat doen we?

  Het MAST Eetstoornissen biedt ondersteuning aan ambulante hulpverleners bij zorgtrajecten die dreigen vast te lopen of die moeizamer verlopen. Op deze manier willen we hulpverleners meer vaardig maken om met de doelgroep aan de slag te gaan en voorkomen dat jongeren breuken ervaren in hulp die ze krijgen. Ook willen we dat de behandeling zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan plaatsvinden. De regie rond het zorgtraject blijft bij de jongere en zijn (professioneel) netwerk.
  Naast casusondersteuning zet het MAST-team in op kennisdeling en expertise-uitwisseling door middel van vormingen, opleidingen en het organiseren van supervisiegroepen.

  1. Consult en advies

  We willen de draagkracht en expertise van ambulante hulpverlening versterken rond de aanpak van kinderen, jongeren en hun context. Dit kunnen specifieke vragen zijn rond een jongere die je ziet, maar het kan ook gaan om een algemenere vraag in verband met het werken met eetstoornissen. Ook willen we ondersteunen in het opbouwen van multidisciplinaire trajecten rond het kind of de jongere, bv. verwijsvragen, vragen rond communicatie en samenwerking in trajecten,... 

  Na vraagverheldering zoeken we samen met de betrokkenen naar de beste vorm van ondersteuning. Dit kan telefonisch, via een (online) overleg, aansluiten op een teamvergadering en zo nodig via co-interventie.

  2. Supervisiegroepen en vorming

  Vanuit het MAST Eetstoornissen worden op regelmatige basis supervisiemomenten en vormingen aangeboden waar elke ambulante hulpverlener bij kan aansluiten. Data en mogelijke thema’s worden tijdig aangekondigd.

  3. Zorgcoördinatie

  Bij bijzonder uitdagende trajecten biedt het MAST Eetstoornissen coördinatie en begeleiding om een gestroomlijnde zorg te garanderen. We ontwikkelen samenwerkingen met de verschillende zorgpartners voor de doelgroep. Het team zal ook nauw samenwerken met MAST-complex -15 jaar & 15 jaar, die in een latere fase zullen georganiseerd worden vanuit referentiecentra

  4. Beleidsadviezen

  Vanuit onze werking willen we zicht krijgen op het zorgaanbod binnen de provincie (inventarisering). Hierbij willen we ook lacunes en discontinuïteiten detecteren en deze rapporteren aan de netwerkcoördinatie, samen met bijhorende beleidsadviezen, zodat op beleidsniveau de nodige bijsturing kan gebeuren of gevraagd worden. 

  Meld je aan:

  Gegevens aanmelder*

  Reden van aanmelding

  Verwachtingen

  Betrokkenheid hulpverlening (indien van toepassing)

  Toestemming

  Als zorg- en/of hulpverlener kan je ondersteuning vragen aan het MAST Eetstoornissen.  Aanmeldingen of vragen kunnen:

  • telefonisch: Wij zijn bereikbaar op het nummer 011 49 90 44 op maandag: 13u-15u, woensdag: 9u-11u en donderdag: 12u-14u
  • via e-mail: via MAST@ligant.be
  • via onderstaand aanmeldformulier


  Gelieve bij schriftelijke aanmeldingen geen persoonsgegevens van cliënten of patiënten te delen (GDPR!). 
  Het MAST
  Eetstoornissen neemt binnen de week terug contact op.

  Volg ons op

  Ligant logo