Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Care Psychose Team

  Onze doelgroep

  Het Care Psychose team van Ligant is er voor jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 23 jaar en hun omgeving die een hoog risico hebben om een psychose te ontwikkelen of die te maken hebben met psychose.

  Het Care Psychose team kan ingeschakeld worden als er een combinatie is van

  • Een noodzaak om aanklampend te werken o.w.v. beperkt ziekte-inzicht  
  • Een psychotische gevoeligheid die primair is 
   • Een knik in het functioneren
   • Psychotische symptomen
  • De psychotische gevoeligheid de insteek van de begeleiding vormt.

  De basispijlers

  Een “compagnon de route” zijn voor jongeren en hun netwerk die geconfronteerd worden met psychose

  In gesprek gaan met jongeren en hun netwerk vanuit de principes van Open Dialogue

  Jongeren en hun bestaande netwerk versterken en/of helpen een netwerk uit te bouwen

  Laagdrempelig, actief en aanklampend

  Wat doen we?

  1. Op niveau van de jongere en zijn netwerk           

  Het Care Psychose team werkt volgens de principes van Open Dialogue waarbij ze een “compagnon de route” willen zijn voor jongeren en hun netwerk. Het team kan ingezet worden om jongeren, jongvolwassenen en   hun context toe te leiden naar de juiste zorg.

  ”Compagnon de route” = Iemand die naast de jongere en het netwerk gaat staan, een vertrouwensband opbouwt en samen op weg gaat op het tempo van de jongere en zijn context.

  2. Consult en advies           

  Het Care Psychose team kan ingeschakeld worden om consult en advies aan organisaties en teams te geven over thema’s m.b.t. psychose om zo de draagkracht en expertise van andere hulpverleners te versterken.

  Meld je aan

  Als zorg- en/of hulpverlener kan je jouw cliënt telefonisch aanmelden voor het care team psychose. 
  Bij twijfel of een algemene vraag kan je ons ook telefonisch contacteren. 

  Wij zijn bereikbaar op het nummer 011 49 42 75 op maandag en dinsdag: 9u-11u, donderdag en vrijdag: 13u-15u. 

  Volg ons op

  Ligant logo