Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Care team Jonge Kind

  Onze doelgroep

  Het Care team jonge Kind biedt begeleiding in de thuisomgeving van jonge kinderen van 0-36 maanden. Het team werkt vanuit GGZ-expertise en wordt ingeschakeld naast bestaande hulpverlening. 

  Voor een aanmelding bij het team dient er sprake te zijn van ernstige ontregeling bij het jonge kind en moeilijkheden in de ouder-kind relatie.  

  Het kan het gaan om een baby of peuter met: 

  • aanhoudende problemen rond slapen, huilen, eten 
  • opvallend druk of teruggetrokken gedrag 

  • Die ernstig ziek is  

  • een atypisch ontwikkelingsverloop 

  • een complex geboorteverhaal bv. prematuur, trauma, aangeboren aandoening     

  • …. 

  En ouders die: 

  • sterke twijfels hebben over het ouderschap  

  • veel last hebben van stress of gevoelens van angst 

  • moeilijkheden ervaren in het ouderschap als gevolg van hun eigen voorgeschiedenis  

  • ...

  Het team vraagt een minimale mogelijkheid en nieuwsgierigheid bij ouders om zich te richten naar de binnenwereld van hun kind en van zichzelf. Een eigen hulpvraag vormt het uitgangspunt van elke begeleiding. Daarnaast moet er sprake zijn van voldoende veiligheid en stabiliteit in de context van het gezin. 

  De basispijlers

  De ouder – kind relatie en het emotioneel, relationeel welbevinden van het jongste kind en zijn zorgfiguren

  Het uitbouwen of versterken van een eigen ondersteunende omgeving

  Een nauwe samenwerking met andere hulpverleners

  We hanteren het principe: "zo kort als mogelijk, zo lang als nodig"

  Wat doen we?

  1. Ouder-kindbehandeling in de thuisomgeving

  Het care team jonge kind werkt aan huis en focust zich op het bevorderen van de afstemming en het welbevinden tussen ouder en kind. We proberen samen met de ouder te begrijpen wat het kind ervaart en maken ruimte voor de gedachten en de gevoelens die dit bij de ouder oproept. Thema’s als rust, zelf- en co- regulatie bij kind en ouder, ouderschapsontwikkeling, de binnenwereld en de specifieke noden van een jong kind komen aan bod. Het team zet hiervoor specifieke methodieken in.  Adviezen en interventies zijn altijd gericht op verandering binnen de interactie tussen ouder(s) en kind.  

  2. Consult en advies voor hulpverleners

  Zij kunnen bij het team terecht om samen na te denken en expertise uit te wisselen omtrent een specifieke casus of voor algemene coachings- of vormingsvragen.  

  Meld je aan

  Personalia

  Wie woont samen met het kindje onder één dak?

  Gegevens verwijzer

  Waarover gaat de hulpvraag?

  Hulpverlening

  Bedankt voor jouw interesse in het aanbod van het zorgteam jonge kind. Alvorens dit formulier in te vullen, vragen we uw aandacht voor het volgende:  

  • Wij zijn een mobiel team en begeleiden gezinnen aan huis. Bent u zeker dat dit voor jouw cliënt mogelijk is? 

  • Met het oog op het bevorderen van een gedeelde hulpvraag tussen gezinnen en hulpverleners vragen we om deze aanmelding ook inhoudelijk met ouders te bespreken.

   

  Als hulpverlener kan je jouw cliënt(en) via onderstaand formulier aanmelden bij het zorgteam jonge kind. Let wel dat je expliciet toestemming heeft verkregen van het gezin om hun persoonlijke gegevens door te geven aan ons mobiel team. Wij contacteren je binnen de 10 werkdagen. 

  Bij twijfel over een algemene vraag kan je ons ook telefonisch of via e-mail contacteren.
  Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 011 49 90 43 op  dinsdag : 9u00-10u30 en  vrijdag : 9u00-10u30.
  Je kunt ons mailen via infant@ligant.be .

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo