Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Mobiel Vluchtelingenteam

  Onze doelgroep

  De prioritaire doelgroep zijn minderjarige vluchtelingen met ernstige psychische moeilijkheden die nog in hun asielprocedure zitten of reeds erkend zijn door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Hieronder vallen zowel de niet-begeleide minderjarigen als kinderen en jongeren die met familie naar België zijn gekomen. Daarnaast werken we ook met de doelgroep 18 tot 23 jaar.

  De basispijlers

  Hulp op maat

  Cultuursensitieve aanpak 

  Flexibel

  Contextgericht werken

  Wat doen we?

  Wij bieden steeds hulp op maat. Dit wil zeggen: een cultuursensitieve aanpak, een aan-gepaste behandelmodaliteit en flexibiliteit wat betreft frequentie en locatie van de afspraken. Werken met vluchtelingen betekent voor ons: het betrekken van familie, de ruimere sociale omgeving, welzijnswerk en andere partners binnen de hulpverlening. Enkel op die manier kunnen we een gedegen antwoord bieden op moeilijkheden waar nieuwkomers mee kampen. 

  ​Om de taalbarrière te overwinnen werken we samen met tolken.

  Aanmelden

  Voor aanmeldingen verwijzen we naar de website van Solentra.

  Vragen? Neem contact op

  Volg ons op

  Ligant logo