Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Functieprofiel ELP voor verschillende ELZ

  Arktos, CAW en Ligant zoeken zelfstandige klinisch orthopedagogen/klinisch psychologen om als eerstelijnspsycholoog te werken in een Overkophuis!

  Situering:

  In een Overkop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele hulp zonder een label te krijgen opgeplakt.

  Jongeren staan aan het stuur van ieder Overkophuis. Het is een plek voor hen, door hen. Jongeren organiseren zelf activiteiten. Overkop is een plek waar jongeren extra ontplooiingskansen -en impulsen krijgen.

  Als overkop netwerk zetten we actief in op versterking van het ruimere partnernetwerk waar we merken dat jongeren hulpvragen hebben die de eerste lijn overstijgen. Het blijft erg belangrijk om te blijven werken volgens de principes die werken, laagdrempelig, vanuit talent en krachten van iedere jongere.

  Presentie en band opbouw tussen medewerkers en jongeren is een essentieel onderdeel binnen Overkop en noodzakelijk vooraleer jongeren hun zorgen met professionelen delen. We benadrukken dat aanwezigheid van een ELP tijdens openingsuren van Overkop mee onderdeel moet zijn.

  Samenwerking met de hernieuwde conventie:

  De federale overheid omschreef in 2024-2026 een hernieuwde conventie psychologische zorg op de eerste lijn.

  De visie loopt verder op de vorige conventie waarbij men een aanbod wil realiseren rond vroeg detectie en vroeg interventie voor personen met milde en lichte psychische problematiek. Dit situeert zich op de eerste professionele lijn (vroeg en nabij) en staat naast een gespecialiseerder aanbod. Hierbij is er aandacht voor een groepsgericht aanbod en wordt er op een geïntegreerde manier gewerkt. Naast zorg is er aandacht voor andere levensdomeinen. Hierbij is er bijzondere aandacht naar kwetsbare doelgroepen waarbij er wordt vastgesteld dat bepaalde groepen drempels ervaren.

  De conventie zet in op een geïntegreerde organisatie waarbij de netwerken GGKJ een verantwoordelijkheid krijgen in de uitrol en in nauwe samenwerking met de lokale samenwerkingsverbanden zoals oa. Overkopnetwerken, 1G1P, zorgraden.

  Het outreachend werken, op een vindplaats zorg verlenen, blijft een belangrijk accent om zorg dichtbij jongeren te brengen en drempelverlagend te werken.

  Zowel vanuit de conventie als in een Overkopwerking staat het vindplaatsgericht werken centraal.

  De hernieuwde conventie wil verder werken op het bovenstaande en wil inzetten op een verbetering naar toegankelijkheid, naar innovatieve praktijken en ondersteuning van andere eerstelijnsactoren. Zodat deze versterkt worden om te werken met psychologische problemen oa detectie, ondersteuning binnen hun functie, toeleiding naar psychologische zorg, … .

  De hernieuwde conventie situeert zicht op volgende functies:

  • functie gemeenschapsgerichte interventies
  • functie eerstelijnspsychologische ondersteuning
  • functie eerstelijnspsychologische behandeling van lichte tot matige problemen 

  Profielomschrijving:

  • Als eerstelijnpsycholoog wordt je 15 uren contingent ingezet en gekoppeld aan één van de Overkophuizen aanwezig in de eerstelijnzones.
   • Noord: Pelt, Lommel, Peer
   • West: Beringen
   • Midwest: Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren
   • Zolim: Tongeren, Bilzen
   • Kemp en Duin: Genk
   • Maasland: Maasmechelen, Lanaken
   • Haspengouw: Sint-truiden
   • Herkenrode: Hasselt
  • Je maakt deel uit van het Overkopteam van de verschillende Overkophuizen in jouw regio, zowel lokaal als regionaal.
  • Je bent integer, cliëntgericht en flexibel. Je bent sterk in samenwerken en zelf reflecteren.
  • Je bent authentiek en vertrekken van de visie “iedereen gelijkwaardig”. Je hebt een sterk
  • inlevingsvermogen.
  • Je werkt volgens de principes van Overkop waarbij er extra aandacht gaat naar presentie en groepsgerichte activiteiten. Dit impliceert dat de ELP effectief ingezet wordt tijdens de openingsuren van het OverKophuis. Je staat open voor avondwerk.
  • Je kent het aanwezige jeugdhulplandschap in de regio en weet vlot door te verwijzen.
  • Je stemt je aanbod af op dat van de JAC-hulpverlener.
  • Je kijkt vanuit kansen en samenwerking naar de verschillende functies binnen de
  • “hernieuwde conventie”, vertrekkend vanuit de principes van het Overkophuis.
  • Je maakt het aanbod binnen de functies concreet en helder op basis van noden die jongeren en medewerkers ervaren.
  • Je ondersteunt het team, en breder, het jeugdwerk ifv handvaten naar psychologische zorg.
  • Daar waar nodig worden individuele trajecten opgestart. na overleg, vraagverheldering met het Overkopteam en de jongere.
  • Je legt, samen met je Overkop collega’s, de link tussen de bestaande programma’s GGKJ en Overkop en kijkt op welke manier dit aanbod ondersteunend en aanvullend kan werken ifv de doelgroep. (connect, cross-link)
  • Als ELP'er sta je in verbinding smet het breder netwerk van ELP’ers in de regio. Op die manier ben je mee vertegenwoordiger van het OverKop-verhaal.

  Praktische zaken

  • Jobtime van 19 uur
  • Onmiddelijke indiensttreding
  • Centrale werkplek
  • Verloning volgens barema van de juridische werkgever

  Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht, neem dan contact op met de lokale coördinator

  Downloaden

  Download hier je vacature .

  Volg ons op

  Ligant logo