Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Medewerker Transitieleeftijd - contract van onbepaalde duur

  Naar aanleiding van de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen & jongeren’ vormde zich in Limburg op 1 juli 2015 Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren. Ligant bestaat uit alle partners die werken met kinderen & jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Samen zetten we in om de programma’s van deze gids vorm te geven in Limburg. De missie en visie wordt door alle partners van het netwerk Ligant nagestreefd.

  Deze vacature kadert binnen de ontwikkelingen voor jongeren in de transitieleeftijd. Binnen de regio van West-Limburg werd recent het project ‘Jongvolwassenen in (dreigende) dak- en thuisloosheid (Cabrio/Pazoekers) goedgekeurd. Daarnaast werd in 2023 het Supportteam transitieleeftijd opgericht. Om de samenwerking tussen het project en het Supportteam verder te realiseren zoeken we versterking voor beide teams.

  Bijkomende informatie over de programma’s van Ligant vindt u op www.ligant.be

  Werken binnen het Support Team Transitieleeftijd

  Wat?

  Het Support Team Transitieleeftijd van Ligant is er voor jongeren in de transitieleeftijd van 16 tot en met 23 jaar die de weg naar zorg hebben gevonden en voor jongeren die dreigen uit de zorg te vallen in de volwassenhulpverlening.
  De focus van het Support Team bestaat uit expertisedeling naar een breed hulpverlenerslandschap vanuit gespecialiseerde zorg en dit rond thema’s die centraal staan bij jongeren in de transitieleeftijd die vastlopen in hun ontwikkelingstaken.

  Hoe?

  Het supportteam zet in op het ondersteunen van hulpverlening d.m.v. consult en advies. Daarbij wordt zowel ingezet op expertisedeling naar hulpverleners voor minderjarigen (16 t.e.m. 17 jaar), als naar hulpverleners voor jongvolwassenen (18 t.e.m. 23 jaar). 
  De duur van de trajecten is afhankelijk van de hulpvraag en varieert van een éénmalig telefonisch advies tot regelmatige overlegmomenten voor een langere periode. D.m.v. co-interventies zetten we steeds in op maximale participatie van de jongere zelf. Het gaat om effectief samen actie ondernemen waarbij het krijgen van een mandaat om verandering te faciliteren in de organisatie/team een belangrijke voorwaarde is.

  Werken binnen Cabrio/Padzoekers

   

  Wat?

  Het project heeft als doel continue zorg te bieden aan jongvolwassenen in dak- en thuisloosheid en samen met hen een netwerk te creëren waarin deze problematiek structureel wordt aangepakt.  Samen met netwerkpartners vormt Cabrio/Padzoekers een autonoom sectoroverschrijdend, multidisciplinair en outreachend team dat op een geïntegreerde wijze oplossingen biedt voor deze kwetsbare groep. 

  Hoe?

  Het project heeft als doel continue zorg te bieden aan jongvolwassenen in dak- en thuisloosheid en samen met hen een netwerk te creëren waarin deze problematiek structureel wordt aangepakt.  Samen met netwerkpartners vormt Cabrio/Padzoekers een autonoom sectoroverschrijdend, multidisciplinair en outreachend team dat op een geïntegreerde wijze oplossingen biedt voor deze kwetsbare groep. 

  Waar?

  Het project wordt uitgerold in de eerstelijnszone van Noord-Limburg, West-Limburg, MidWestLimburg en Herkenrode. Vanuit het Supportteam transitieleeftijd zal dezelfde regio jouw werkingsgebied worden met vergaderplek in Hasselt.

  Functievereisten

  • Je hebt een master of bachelor in de sociale wetenschappen (klinische psychologie of (ortho)pedagogiek, psychiatrische verpleegkunde, maatschappelijk werk, orthopedagogie,…).
  • Je hebt een goede kennis van psychiatrische ziektebeelden, hun aanpak en behandeling maar ziet eveneens de meerwaarde van transdiagnostisch werken.
  • Je hebt – bij voorkeur meerdere jaren – ervaring in de geestelijke gezondheidszorg met jongeren tussen 16 en 24 jaar.
  • Je hebt een sterke affiniteit met adolescenten en jongvolwassenen en hun verhaal, deze specifieke levensfase en de ontwikkelingstaken die eraan verbonden zijn.
  • Affiniteit met de thematiek dak- en thuislozen, maatschappelijk kwetsbare jongeren en armoede is een meerwaarde.

  Functieprofiel

  • Je legt vlot contact met jongvolwassen met een psychische kwetsbaarheid en hun ouders, gezin en context.
  • Je werkt graag samen met andere hulpverleners en kan je expertise en visie beklijvend en duidelijk overbrengen. Je kan vanuit een brede bril naar anderen en organisaties kijken.
  • Je bent leergierig, kan logisch denken en houdt ervan uitdagende paden te bewandelen. 
  • Je hebt vertrouwen in je eigen krachten en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie.
  • Je bent stressbestendig en kan handelen in confrontatie met precaire leefomstandigheden.
  • Je bent dynamisch en je beschikt over de vaardigheid om dynamieken te verdragen en in beweging te brengen wanneer nodig.
  • Je kan out-of-the box denken en handelen.
  • Je vindt een evenwicht in het toepassen van pedagogische en behandelingsvaardigheden.
  • Je beschikt over een wagen. 

  Praktische zaken

  • Onmiddellijke indiensttreding;
  • Jobtime 50% voor Cabrio/Padzoekers en 20% Supportteam transitieleeftijd onbepaalde duur;
  • Verloning volgens barema van de juridische werkgever.

  Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht, dan willen we graag je CV en een motivatiebrief of - mail ontvangen, gericht aan:

  • Veerle Umans
  • Netwerkcoördinator Ligant
  • M: 0472 61 47 32
  • E: vacatures@ligant.be

  Solliciteer ten laatste op 28 april 2024. Een eerste selectie gebeurt op basis van brief en CV. Indien je weerhouden wordt, ontvang je een uitnodiging tot deelname aan een selectiegesprek.
  ! De selectiegesprekken zijn gepland op vrijdag 3 mei 2024 vanaf 13u30 !

  Download

  Download deze vacature hier

  Volg ons op

  Ligant logo